top of page

Værdier

K R A F T

 

KREATIVITET som konflikter med værdien STRUKTUR

Forventning til de ansatte:

Læreren/pædagogen er derfor forpligtet til:

 • At tænke anderledes og få elever til at se værdien ved at tænke anderledes, at skabe

At dette er sket ses ved:

 • at læreren eksperimenterer, at læreren får eleverne til at eksperimentere.

 • at eleverne når et højere fagligt niveau.

 • at skolen har et højt timetal i musik.

 • at skolen benytter det levende ord.

 • at alle klasser har timer i drama.

 • at fortælling er på skemaet.

 • at humor er i klassen.

 

 

 

 

REFLEKSION konflikter med værdien SPONTANITET

Forventning til de ansatte:

Læreren/pædagogen er derfor forpligtet til:

 • at undervise så der sker refleksion hos eleven

 • at undre sig, evaluere egen praksis – gensidig refleksion kolleger imellem.

 • at turde stille spørgsmål til egen praksis.

Eksempler herpå er:

 • projektopgaven.

 • evnen til at stille kritiske spørgsmål.

 • evnen til at samarbejde.

 • evnen til at abstrahere.

 

 

 

ANSVARLIGHED  rummer en konflikt med værdien FRIHED

Forventning til de ansatte:

Lærerne skal for at leve op til ansvarlighed ved:

 • at være tydelig i forventningerne til børnene.

 • at fortælle hvor grænserne går

Tegn på at ansvarlighed er en værdi på vores skole er:

 • respekt.

 • medansvar.

 • omsorg for andre. 

 • økologi. 

 • samfundsforståelse.

 • at børnene er trygge og loyale over for de beslutninger, voksne har truffet i fællesskab med børnene.

 

 

FÆLLESSKAB rummer en konflikt med værdien INDIVIDUALITET

Forventning til de ansatte:

Lærerene er ift. fællesskab forpligtet på :

 • et tæt samarbejde indbyrdes og med andre.

 • I elevhøjde er fællesskab lig med at mobning er forbudt.

Fællesskab udtrykkes bogstavelig talt ved, at man siger: ”vores skole”.

                          

 

 

 

TILLID konflikter med værdien SELVSTÆNDIGHED

Forventning til de ansatte:

Læreren skal:

 • være tro mod sig selv (systemisk).

 • skabe forudsigelige situationer (Løgstrup).

Eleven skal være selvskabende.

Tegn på at tillid er en indarbejdet del af skolens værdigrundlag er:

 • engagement.

 • arbejdsglæde.

 • tryghed i dagligdagen.

 • forudsigelighed.

 • humor.

bottom of page