top of page

Om SFT

Fænøsund Friskoles SFT, Frihjulet

Tlf.: 64 41 03 47 (benyttes ved sygemeldinger)

 

Frihjulet er Fænøsund Friskoles SkoleFritidsTilbud. Man kan som elev benytte tilbuddet, når man går i 0. – 3. klasse.

Frihjulet har åbent kl. 6.30 – 8.15 og kl. 12.15 – 16.30 (fredag dog kl. 16.00).

Der er i Frihjulet ansat 5-6 voksne med relevant uddannelse. I perioden 1. marts – er yderligere 1 pædagog ansat grundet opstart af før-skole.

Hver eftermiddag spiser vi eftermiddagsmad sammen i Frihjulet (i klasserne).

I forhold til eftermiddagsmaden vægter vi samværet omkring bordet, og de samtaler det kan give. Vi har en holdning til, at sund og ordentlig kost er nødvendigt for at kunne holde en hel dag i skole og SFT. Desuden bruger vi pausen midt på dagen til at få talt om forskellige ting og informere børnene. For at få en ordentlig stund ud af denne seance, bruger vi tid på at lære børnene de spilleregler, der er gældende, når man sidder mange mennesker sammen. I sommerhalvåret spiser vi, hvis vejret tillader det, udendørs. I vinterhalvåret tilbyder vi historielæsning til de interesserede under maden.

Vi vægter frisk luft – hver dag. Således er alle børn i Frihjulet udenfor efter skoletid. Vi tåler også støvregn og kulde (alt indenfor rimelighedens grænser…) Dette er, fordi det er rart at få klaret hovedet efter en lang skoledag, men også fordi det er beviseligt, at børn der opholder sig meget udenfor har færre sygedage og bedre motorik.

Når det er tid for at gå indenfor, er der fri leg, og personalet sætter aktiviteter i gang for dem, der måtte ønske dette.

 

Klokken ca. 14.30 ringer vi med klokken, og der ryddes op ude og inde, inden vi spiser eftermiddagsmad. Denne stund kan virke lidt kaotisk for dem, der lige træder ind i det, men vi vægter, at alle hjælper til med at rydde op – også dem der måtte være på vej hjem midt i det hele.

I løbet af året har vi tradition for flere forskellige arrangementer i Frihjulet: 

  • Om efteråret går den helt store produktion i gang til vores årlige Fritter-marked.

  • I løbet af vinteren overnatter alle børn og voksne i Frihjulet.

  • Vi har forskellige udflugter, både sammen i hele Frihjulet men også i mindre grupper.

  • Derudover holder vi sommerafslutning.

  • Vi afholder også et julearrangement.

  • Der vil også være små spontane ture ud af huset til den skønne natur, vi er så heldige at have lige uden for døren.

  • Ligeledes vil vores lektiecafé være åben nogle dage om ugen i vinterhalvåret.

Alle arrangementer vil blive beskrevet løbende dels på Forældreintra, men også på kridttavlen i Frihjulet.

Frihjulet er, på linje med resten af skolen, med til at sortere affald, indkøbe miljøvenlige rengøringsmidler, spise økologisk og i det hele taget tænke og handle miljørigtigt, så vi også i fremtiden kan have Friluftsrådets grønne flag hængende.

 

Forældrearbejdet ligger os meget på sinde. Vi mener, det er vigtigt, at vi samarbejder omkring børnene, og det kræver en god og naturlig dialog forældre og personale imellem. Vi bestræber os på at gribe ind med det samme, hvis vi bekymrer os om et barn. Et enkelt spørgsmål kan ofte gøre det af med en masse spekulationer.

 

I Frihjulet vælger vi at give børnene frihed under ansvar. Vi vil gerne lære børnene at tage ansvar – for tingene og for hinanden. Vi vægter den fri leg, trygge rammer og en god atmosfære, og de ansatte i Frihjulet er imødekommende og tydelige voksne. I Frihjulet vil vi gerne hjælpe børnene til at være gode kammerater fordi:

 

Nære relationer til andre børn er vigtige.

Fænøsund Friskole – og dermed også Frihjulet – er mobbefri zone. Mobning accepteres ikke!

For at være en god kammerat, er man nødt til at kende til almindelige, sociale spilleregler, som er nødvendige, når mange mennesker er samlet på et sted, som det er tilfældet i skole, fritidstilbud, arbejdsplads osv.

 

Som voksne bliver vi ofte inddraget i børnenes konflikter som mæglere, men vi er af den overbevisning, at børn lærer meget af at løse deres konflikter uden indblanding fra voksne. Derfor forsøger vi os ofte med gode råd i stedet for at bryde ind og afslutte en konflikt. Nogle gange bliver det imidlertid så svært, at man har brug for hjælp til at komme videre uden tabere, men også til at komme videre bagefter.

Frihjulet har et tæt samarbejde med skolens leder og lærere. Dette er for at sikre den røde tråd i børnenes trivsel. Derfor kan det også være aktuelt, at Frihjulets personale deltager i skole-hjem samtaler.

Helt praktisk kan vi fortælle, at for sen afhentning af et barn udløser et gebyr på 150 kr. pr. gang, og at pasning i skoleferier koster 320 kr. pr. påbegyndt uge.

Hvis man ønsker at udmelde sit barn af SFT, skal det gøres skriftligt senest d. 15. måneden før.

Ved spørgsmål står personalet altid til rådighed.

bottom of page