top of page

Optagelse af elever

Sammensætning af 0.klasse på Fænøsund Friskole.

 

Skolelederen sammensætter 0.kl.

 

Klassen kan bestå af op til 18 elever. Der kan dog dispenseres fra dette, hvis der er elever, der pædagogisk set har behov for at gå 0. klasse om, eller hvis der er andre særlige omstændigheder, der gør sig gældende.

 

Elever der har søskende på skolen, har som udgangspunkt fortrinsret.

 

Så vidt det er muligt sammensættes klassen med en ligelig kønsfordeling. 9 drenge og 9 piger.

Der tages udgangspunkt i barnets placering på ventelisten – ”først til mølleprincippet”

Alle elever (0.-9.kl) starter på Fænøsund Friskole med en gensidig 14 dages praktikperiode.

 

Procedure:

  

Skolelederen kontakter i slutningen af september måned, de forældre der står øverst på ventelisten med henblik på en afklaring i forhold til:

  • Ønsker familien stadig barnet optaget på Fænøsund Friskole?

  • Har barnet særlige udfordringer? Hvis ja – hvilken karakter har disse? Såfremt der er udarbejdet pædagogisk psykologisk vurdering eller anden form for udredning, skal skolelederen have mulighed for at gennemlæse disse, før skolelederen tager endelig stilling til, hvorvidt Fænøsund Friskole er det rette tilbud til den pågældende elev.

I begyndelsen af oktober måned modtager forældrene endelig besked om, hvorvidt deres barn er optaget på Fænøsund Friskole eller ej.

I uge 43/44 inviteres forældrene til uformelt møde på skolen, med henblik på at etablere tidlig tilknytning til skolen.

I november/december besøger børnehavebørnene skolen sammen med deres pædagoger – alternativt besøger skolens børnehaveklasseleder og førskolepædagog de kommende førskoleelevers børnehaver.

I begyndelsen af januar måned inviteres den kommende 0.kl´s forældre til det første forældremøde på Fænøsund Friskole.

 

Optagelse af elever i eksisterende klasser på Fænøsund Friskole

 

Der foregår optagelse og indskrivning af elever hele året.

Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 1000 kr. ved indmeldelsen.

Optagelse af elever kan ikke foregå uden forudgående rundvisning og samtale med skolelederen.

 

I 0.-6.kl er der som udgangspunkt maks. 18 elever i klasserne. Dog kan der dispenseres for dette, såfremt der er elever, der af pædagogiske grunde har behov for at ”gå et år om”.

 

I 7.-9.kl er der som udgangspunkt maks. 20 elever i klasserne. Dog kan der dispenseres for dette, såfremt der er elever, der af pædagogiske grunde har behov for at ”gå et år om”.

 

Er klasserne ikke fyldt op optages nye elever ud fra en pædagogisk og faglig vurdering under hensyntagen til klassen som helhed. Denne vurdering foretages af skolelederen i samråd med klassens lærere.

 

I 9.kl optages der som udgangspunkt ikke elever i påbegyndt skoleår. Nye elever til 9.kl skal således være indskrevet til opstart ved skoleårets begyndelse.

bottom of page