top of page

Priser

Hvad koster det at gå på Fænøsund Friskole?

 

Skolepenge pr. 1. august 2024

0. - 3. klasse: 1.520 kr. pr. md. i 11 måneder (juli fri)
4. - 9. klasse: 1.650 kr. pr. md. i 11 måneder (juli fri)
Førskole 1/3-30/6 2024:  2.199 kr. pr. md. Følger kommunens Børnehavetakst på fuld tid.

Skolepenge bliver opkrævet i 11 lige store rater.

Juli er betalingsfri da både skole og SFT er lukket.
Søskendemoderation 50% ved 3. barn, 100% ved 4. og efterfølgende børn på skolen (gælder ikke tidlig skolestart)

Lejrskole:

Betaling for lejrskole er fordelt på hele året og opkræves tillige med skolepengene med 125,- kr. pr. md. gældende for alle klasser for alle elever, så længe man går på skolen.

 

Indmeldelsesgebyr:

1.000,- kr. Betales af alle elever som starter på Fænøsund Friskole.


Optagelsesgebyr:

1.000,- kr. Betales når man ønsker sit barn på venteliste.

Uden betaling, er barnet ikke optaget på ventelisten.

Bliver man optaget til skolestart, konverteres optagelsesgebyret til indmeldelsesgebyr, og man bliver således ikke opkrævet indmeldelsesgebyr ved skolestart i 0. kl.

Optagelsesgebyr tilbagebetales kun såfremt, vi til skolestart i 0. kl. ikke kan tilbyde barnet en plads
 

Priser i SFT

Bestyrelsen ved Fænøsund Friskole har vedtaget følgende principper for Skole-Fritids-Tilbud:

Der betales for den tid, man bruger SFT. Dette hænger naturligt sammen med 2 ting:

 

  1. At der jo kun er brugerne til at betale for personaleforbruget

  2. At vi mener det er vigtigt at overveje, hvor meget tid børn og forældre skal have med og til hinanden.

 

Desuden er der vedtaget at man betaler 11 rater (juli er betalingsfri).
 

Modul 1: Fra undervisningens ophør til 15:00     950,-
Modul 2: Fra undervisningens ophør til 16:30  1.060,-
Modul 3: Fra 6:30 til 15:00                                  1.275,-
Modul 4: Fra 6:30 til 16:30                                  1.385,-
Modul 5: Fra 6:30 til   8:00                                     350,-

Ændring af modul eller udmeldelse skal ske senest den 15. i måneden før.

Søskendemoderation 50% ved 3. barn, 100% ved 4. og efterfølgende børn på skolen (gælder ikke tidlig skolestart).

1. august opkræves kr. 100,- til ture og fester

Priser i ferier: 320 kr. pr. påbegyndt uge (uanset hvor mange dage, man har behov for pasning)

Gebyr ved for sen afhentning: 150 kr. pr. gang

bottom of page