top of page

Profil

Pædagogiske principper

Fænøsund Friskole tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse.

 

Vi accepterer ikke mobning på skolen

Vi prioriterer både boglige og kreative fag højt.

Der er et levende kreativt miljø på skolen. 

 

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

 

Fænøsund Friskole skal hvile på det Grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker.

Skolen tager sit udgangspunkt i den danske kulturarv, hvor fortælling og sang vægtes højt.

 

Skolen skal tilbyde undervisning i kreative fag med høje krav til fagligheden og vægter vide muligheder for kunstnerisk, kreativ og kropslig udfoldelse.

 

Eleverne skal have solide grundkundskaber samt en naturlig indføring i de grønne tanker omkring økologi og ressourcer.

 

Skolen skal i hele sit virke afspejle værdierne: Kreativitet, Refleksion, Ansvarlighed, Fællesskab og Tillid.

 

 

De enkelte fag

Fag, du kan afsluttes med FolkeSkolensAfgangsprøve (FSA):

 • dansk 

 • matematik

 • engelsk

 • tysk

 • fysik

 • biologi

 • geografi

 • samfundsfag

 • idræt

 • musik

 • billedkunst

Vi har fået dispensation fra at afslutte fagene historie og kristendom

Obligatoriske fag:

 • musik

 • krea

 • drama

 • biologi

 • natur og teknologi

 • kristendom/religion

 

Fag du ikke finder på skemaet i Folkeskolen:

 • fortælling

 • drama

 

Liniefag (2 timer om ugen i 7.-9. kl.):

 • musik

 • dramatik

 • billedkunst 

Skolens indsatsområder

Musik, dramatik og kreative fag har en vigtig plads på skolen

 

Fortælling og morgensang er på skemaet.

 

Fænøsund Friskole har siden 2007 kunnet smykke sig med titlen Grøn Skole, som aktiv deltager i Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter.

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Hver dag begynder vi 8.15 med fælles morgensang. Her er forældre velkomne til at deltage - lige som forældrene altid er velkomne i den øvrige undervisning.  

Der er 2 lange frikvarter á 30 minutter

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Vi tolererer ikke mobning på Fænøsund Friskole - mobning er bortvisningsgrund. Ellers gælder reglen:

Du skal behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet.

bottom of page