top of page

Ledige Pladser

Der er få ledige pladser...

Det går stærkt med indmeldelser for tiden til Fænøsund Friskole. Det er en god ide allerede nu at blive skrevet op til børnehaveklassen til de kommende år, hvis du vil være sikker på at få en plads til dit barn. (Se optagelsesprocedure nederst på siden).
 

Kommende år     Aktuelt skrevet op til skolestart    Bemærkninger

2025                                         39                                    9 med fortrinsret

2026                                         25                                    5 med fortrinsret

2027                                         30                                    9 med fortrinsret

2028                                         19                                    6 med fortrinsret

2029                                           3                                    1 med fortrinsret

(tallene er opdateret d. 02.02.2024)

Fra og med skoleåret 2009/10 er optagelsesproceduren ændret:
Skolelederen kan indskrive elever i samarbejde med lærerne efter følgende retningslinjer, som kun kan fraviges af bestyrelsen:

1. Ingen årgange fra 0.-6. klasse kan omfatte mere end 18 elever. Dog kan der dispenseres, hvis det vurderes pædagogisk forsvarligt i forhold til resten af trinnet. I 7.-9. kl. er det maximale elevtal 20

 

2. Skolens samlede  maksimale elevtal er 186 elever.

 

3. Der foregår indskrivning og optagelse hele året.

 

4. Der opkræves et gebyr på  kr. 1000,- ved indmeldelsen.

 

5. Optagelse af elever kan ikke ske uden forudgående rundvisning og samtale.

 

6. Fortrinsret gives til søskende og omgængere.

 

7. Kort før efterårsferien året inden eleven skal starte i skole, sammensættes klassen endeligt ud fra pædagogiske hensyn til f.eks. en rimelig kønsfordeling samt ovenstående fortrinsret.

 

8. Alle elever (0.-9. kl.) starter med en gensidig 14-dages praktikperiode.

 

Det påhviler skolens leder i samråd med lærergruppen at sikre, at de enkelte klasser sammensættes så pædagogisk forsvarligt som det overhovedet er muligt.

Det er her vigtigt at påpege, at klasserne sammensættes således, at elever med særlige behov (specialundervisning, sprogvanskeligheder, vidtgående fysiske og psykiske handicap) ikke bliver en i negativ retning dominerende faktor i forhold til det faglige og sociale liv i klassen og i forhold til resten af skolen.

 

Afvigelser fra ovenstående sker kun med bestyrelsens fulde samtykke.

En opfordring skal lyde til alle forældre om at kontakte skolens kontor tlf. 64 41 07 47, hvis der i familien er yngre søskende, som ikke er indskrevet.

bottom of page