Procedure for klagesager

Procedure for klagesager, hvor enten skolens ansatte, ledelse, bestyrelse er involverede.

 

1)           Henvendelse til pågældende ansatte.

Der bør altid rettes direkte henvendelse til ansvarshavende ansatte først!

Hvis forældre er af den oplevelse, at den ansatte ikke indgår i konstruktiv dialog med dem, kan henvendelsen rettes videre til skoleleder.

 

2)          Henvendelse til skoleleder.

Skoleleder indgår herefter i konstruktiv dialog med forældre og pågældende ansatte.

Opleves dialogen mellem den ansatte, skoleleder og forældre heller ikke som konstruktiv, kan henvendelsen rettes skriftligt videre til bestyrelsen.

 

Drejer henvendelsen sig om skoleleder, rettes den altid først til skoleleder selv.

Hvis forældre/ansatte er af den oplevelse, at skoleleder ikke indgår i konstruktiv dialog, kan henvendelsen rettes skriftligt videre til bestyrelsen.

 

3)          Skriftlig henvendelse til bestyrelsens medlemmer.

Henvendelsen skal indeholde         

  • årsag til henvendelsen,

  • hvad har været forsøgt indtil nu,

  • navnene på de implicerede.

 

Bestyrelsen diskuterer indholdet af klagen på førstkommende bestyrelsesmøde. Efter endt behandling besvares denne skriftligt.

Bestyrelsen vil typisk tilbyde et møde mellem parterne med et bestyrelsesmedlem som bisidder. Bestyrelsesmedlemmets opgave er her at sikre, at samtalen foregår i god tone, ingen misforståelser og at mødet afsluttes med et godkendt referat som dokumentation på, at sagen er behandlet.

De deltagende parter (forældre, lærer, skoleleder, og bestyrelse) har sagsindsigt.

 

4)          Anonyme henvendelser

Anonyme henvendelser afvises generelt med mindre, indholdet giver anledning til mistanke om omsorgssvigt, misbrug eller lignede. I så fald behandles de som andre henvendelser.

KONTAKT

Adresse:

Teglgårdsparken 38

5500 Middefart

Telefon: +45 6441 0747

Email: mail@sundfri.dk

ÅBNINGSTIDER

Man - Tor: 09:00 - 14:30
​​Fredag: 09:00 - 12:00

Lør - Søn: Lukket

S F T

Telefon: +45 6441 0347

Man - tor: 06:30 - 16:30

Fredag: 06:30 - 16:00

© 2021 by Fænøsund Friskole.

Kontakt os nu! 6441 0747

Fænøsund_Friskole_Logo.png
  • Facebook