top of page

Fænøsund Friskoles Støtteforening

Foreningens formål:

Fænøsund Friskoles Støtteforening ønsker at støtte op om friskolens sociale liv og synliggøre den i lokalsamfundet igennem forskellige arrangementer.

Formålet med støtteforeningen er at samle penge ind til skolen via medlemsskaber, donationer og arrangementer, som eks. Bingo Banko mv.
De indsamlede midler skal være et supplement til udgifter, som ligger udover den almindelige drift.

 

Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver der ønsker at støtte foreningens formål.

Prisen for medlemskab er 100 kr. årligt pr. husstand/virksomhed.

Beløbet indbetales på

  • Fynske Bank, Reg.nr. 6858 konto nr. 0001037410 eller

  • MobilePay: 40555

 

Donationer:

Støtteforeningen modtager gerne donationer udover det årlige medlems beløb.
Støtteforeningen er CVR registreret. CVR nr. 38184288

 

Bestyrelsen pr. 24/10 2019:

Nuværende bestyrelse består af forældre på skolen.

Formand:                                                             Ziff Myntte Dalsgård
Næstformand:                                                     Brigitte Paul
Kasserer:                                                              Annelise Outzen Iversen
Bestyrelsesmedlem:                                           Nanna Drost Clausen
Bestyrelsesmedlem:                                           Rikke Kjælmpe
Bestyrelsesmedlem (Skolens repræsentant):   Brian Østberg

 

Kontakt:

Mailadresse:            stforening@gmail.com      

 

Aktiviteter:

Støtteforeningen arrangerer forskellige aktiviteter med henblik på at styrke fællesskabet på skolen og rejse midler til fremtidige investeringer. Find os på Skoleintra eller Facebook.

bottom of page