top of page

Forældrearbejde

Som en del af grundlaget for hele vores skole har vi et princip om, at forældrene yder en aktiv arbejdsindsats på skolen. Dette bevirker, at vi kan holde omkostningerne nede og dermed i et muligt omfang undgå stigninger i skolepengene. Forældrearbejdet har dog en anden og mindst lige så vigtig funktion – nemlig at fastholde fællesskabet og udbygge vores fælles ejerskab til vores skole.

Forældrearbejdet kræver ingen kundskaber udover lyst og gåpåmod. Der vil altid være en arbejdsleder under forældrearbejdsdagene, som koordinerer det praktiske og sørger for, at der er moralsk støtte og forplejning til de hårdtarbejdende forældre.

 

Der er vigtigt, at alle familier forstår vigtigheden af, at man møder op til de aftalte dage eller finder en afløser, så det planlagte arbejde kan udføres. Flere af arbejdsdagene er forudsætningsskabende for, at andre aktiviteter - såsom de ansattes mulighed for at tage samlet på uddannelse – kan gennemføres.

 

 

Afbud

Hvis man bliver forhindret i at deltage i en af de dage, man har meldt sig til, skal man selv sørge for at finde en afløser, som kan tage tjansen. Hvis dette ikke er muligt, skal man melde sig til en anden dag. I sådanne tilfælde skal der gives besked til de forældre, som har påtaget sig koordineringen af forældreopgaver. Beskeden gives via intranettet. 

Skolelederen retter henvendelse til de familier, der gentagende gange er udeblevet uden at give besked. 

bottom of page