top of page

Introfolder

Velkommen til Lillegruppen

Skolens formål


Fænøsund Friskole hviler på det grundtvigske livssyn og Kolds skoletanker. Skolen tager udgangspunkt i den danske kulturarv, hvor fortælling og sang vægtes højt. Skolen skal i hele sit virke afspejle værdierne: Kreativitet, refleksion, ansvarlighed, fællesskab og tillid. Skolen tilbyder musik med høje krav til fagligheden, ligesom der skal være vide muligheder for kunstnerisk, kreativ og kropslig udfoldelse. Eleverne skal have solide grundkundskaber samt en naturlig indføring i de grønne tanker omkring økologi og ressourcer.

 

Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med lovgivningen, herunder ”Lov om friskoler og private grundskoler. ” Bestyrelsen på en friskole har markant andre opgaver, beføjelser og ansvar i forhold til det, man måske kender fra folkeskolen. Det er således bestyrelsen, som efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale. Bestyrelsen har ligeledes det overordnede økonomiske ansvar for skolen og er skolelederens arbejdsgiver, men ikke mindst er bestyrelsen forældrenes repræsentanter. Derfor har alle forældre ret til at henvende sig til bestyrelsen om alle emner til enhver tid. Bestyrelsen holder mindst 10 bestyrelsesmøder mellem hver generalforsamling, men det er ikke unormalt at der holdes op til 15 møder om året.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

Hvad er forældrekredsen? Medlemmer af forældrekredsen er biologiske forældre, adoptivforældre eller værger til et barn indmeldt på Fænøsund Friskole.

Ud over de 7 bestyrelsesmedlemmer er der to suppleanter. De to suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt.

Det er bestyrelsens håb, at alle forældre ufortrødent vil henvende sig, såfremt I har noget på hjerte, da vi jo er Jeres repræsentanter, og vi sidder der for Jeres og skolens skyld.

Forældresamarbejde

Som en del af grundlaget for hele vores skole har vi et princip om, at forældrene yder en aktiv arbejdsindsats på skolen. Forældrearbejdet har en vigtig funktion - nemlig at fastholde fællesskabet og udbygge vores fælles ejerskab til vores skole.

Forældrearbejdet kræver ingen kundskaber ud over lyst og gåpåmod. Der vil altid være en arbejdsleder under forældrearbejdsdagene, som koordinerer det praktiske, og sørger for at der er moralsk støtte og forplejning til de hårdtarbejdende forældre. Arbejdet er meget alsidigt, og kan være lige fra syning af Luciakjoler til at bære byggematerialer op på 1 sal. Nedenfor er vist en bruttoliste af mulige emner til forældrearbejdsdage, som dog varierer fra år til år:

Havearbejde, maling udendørs og indendørs, lettere byggearbejde, forældreundervisning, forældrepasning i SFT, hovedrengøring, hjælper til spil dansk aften, hjælper til skolernes motionsdag, hjælper til forestillinger på skolen, madlavning på lejrskole og eksamensvagter.

Alle familier skal deltage i 2 - 4 forældrearbejdsdage om året. Antallet af arbejdsdage afhænger af behovet for arbejde i det pågældende år. I slutningen af skoleåret bliver der planlagt og indkaldt til det kommende skoleårs forældrearbejdsdage. Alle familier melder sig til dagene efter først til mølle princippet. Hvis man bliver forhindret i at deltage i en af de dage, man har meldt sig til, skal man selv sørge for at finde en afløser, som kan tage tjansen. Hvis dette ikke er muligt, skal man melde sig til en anden dag. I sådanne tilfælde skal der gives besked til Forældrearbejdskoordinatoren, som holder regnskab med familiernes deltagelse.

Der er vigtigt at alle familier forstår vigtigheden af, at man møder op til de aftalte dage, eller finder en afløser, så det planlagte arbejde kan udføres. Flere af arbejdsdagene er forudsætningsskabende for at andre aktiviteter - eksempelvis de ansattes mulighed for at tage samlet på uddannelse - kan gennemføres.

Alt forældrearbejde er spændende og samværet med de andre forældre på tværs af klasserne er en rigtig god oplevelse. 

Intra - et rigtigt godt redskab

På skolens hjemmeside www.sundfri.dk kan der med kode logges direkte på skolens forældreintra. Det er forældrenes ansvar at holde sig opdateret på forældreintra. Med få undtagelser foregår al skriftlig kommunikation via intra. Det er Leo, der er ansvarlig for intra, så alle spørgsmål bedes rettet til ham. Man kan tilmelde sig  – advis – og dermed få en mail, når der er nye beskeder på forældreintra. Vi opfordrer til, at familierne jævnligt kigger på hjemmesiden. Her kan læses om skolens værdigrundlag, skolebestyrelsens arbejde og meget mere.

En god start på dagen

Er barnet tilmeldt morgen-SFT – skolefritidstilbud (Frihjulet) er barnet velkommen fra kl. 06.30. Skolen åbner kl. 8.00.

Vi opfordrer til, at barnet - gerne sammen med en voksen - gør følgende:

 • Afleverer tøj i garderoben og sørger for, at der er orden.

 • Barnet tager indesko på.

 • Afleverer madpakkerne i køleskabet.

 • Søger ind til bordet i SFT og siger godmorgen til en voksen. Indskolingslærerne er ikke alle at finde ved morgenbordet, da de har forskellige opgaver om morgenen og forskellige mødetider.

 • Hvis barnet går i SFT, noteres det i skemaet på pulten, om barnet kommer (sæt /) eller holder fri den pågældende dag (sæt F).

 • Barnet må lege roligt i SFT egen klasse eller Halvmånen.

 • Sæt jer gerne og nyd en morgenstund ved SFT bordet - morgenens samlingssted.

 • Klokken ringer kl. 8.10. 0., 1., 2. og 3. kl. finder deres sangbog og går direkte ud til morgensamlingen, hvor alle har faste pladser.

 

Skoledagens opbygning

Fra morgensamling til sidste time:

Mandag-onsdag gælder nedenstående. Torsdag er der fælles morgensamling for hele skolen kl. 8.30-8.50, hvor klasserne på skift står for samlingen.

8.10: Det ringer ind. Morgensamlingen. Hele skolen samles i Halvmånen. Alle børnene har en fast plads at sidde på til morgensamlingen.

Vi værdsætter højt, at alle er med til morgensamlingen fra kl. 8.10, da det er dagens første undervisningslektion! Forældre og gæster er velkomne til samlingen. Der er gæstesangbøger, man er meget velkomne til at bruge, i reolerne med sangbøger.

8.30 - 9.00: Efter morgensamlingen placerer børnene deres sangbog på det sted, som de har fået anvist af deres klasselærer. De går direkte til fortælling i hhv. 3. kl. og Halvmånen. Her har alle børn faste pladser. Forældrene er velkomne. Det er vigtigt, at man bliver i hele fortælletimen, så fortælle-øjeblikket ikke afbrydes.

9.00 - 9.45: Time. Timen slutter med, at børnene tager deres 10-pause-forfriskning (f.eks. frugt) og går til frikvarter.

9.45 - 10.15: Udendørs frikvarter.

10.15 - ca.11.45: Time. Timen slutter med, at børnene nyder deres 12-pause-mad og evt. mælk.

12.00 - 12.15: Udendørs frikvarter. 

12.15 - 13.00: Time.

13.00 - 13.45: Time. Børnene går direkte i SFT eller tager hjem. Det er en stor hjælp, hvis børnene ved præcist, hvad de skal, når de har fri.

 

Sygemelding og fritagelse fra undervisning

Meld ind i Netprotokollen, som ligger under Links i Forældreintra-appen og sygemeld barnet - hvis der er tale om en enkelt eller to fridage, sker det samme sted. Gør dette inden kl. 8.00. Hvis barnet ikke er dukket op, og der ikke er givet besked, modtager I en SMS med besked fra skolen.   

Hvis barnet skal have fri fra tre til flere dage, kontaktes skolens ledelse gerne via Intra.

 

ÅBNINGSTIDER I SFT

Morgen-SFT: Hver dag fra kl. 06.30 - 8.10.

Mandag til torsdag: kl. 12.15 - 16.30.

Fredag: kl. 12.15 - 16.00.

 
Fødselsdag

Vi hejser flaget, når der er et barn, der har fødselsdag.

Til morgensang ønskes barnet tillykke, og vi synger en fødselsdagssang for barnet.

Det er forskelligt, hvordan barnet fejres i klassen.

Barnet må gerne have noget med, der kan deles ud til alle i klassen. F.eks. et stykke frugt eller kage. Vi opfordrer til, at de ting, der deles ud, er nemme for børnene at nyde. F.eks. tager det næsten en time for et lillegruppebarn at nyde en slikkepind. Vi understreger, at det er ganske frivilligt, om man vil dele noget ud.

Børnene nyder at blive inviteret til fødselsdag hos hinanden. Børnene er velkomne til at dele invitationer ud i skoletiden. Det er op til familien, hvem der skal inviteres, blot vil vi opfordre til, at man inviterer hele grupper. F.eks. hele klassen/gruppen, alle pigerne i klassen/gruppen, alle drengene i klassen/gruppen osv. Det er ikke til gavn for klassefællesskabet, at der kun udvælges enkelte klassekammerater til en fødselsdag.

 

Familiebrev

Efter behov udsender klasselæreren familiebreve. Brevene handler om klassens sociale liv, fokusområder, undervisning og dennes mål samt praktiske informationer. Brevene udsendes på intra. (Se afsnittet: Intra - et rigtig godt redskab)

 

Beklædning og indesko

Det er vigtigt, at barnet altid har tøj med, så det kan lege og modtage undervisning udendørs. Tøjet skal være i garderoben (gerne med navn).

Børnene skal skifte til indesko i vinterperioden. Derfor beder vi alle børn have indesko med navn stående i garderoben. Vi skriver i familiebrevet, når barnet skal i udeskole.

 

Udeskole

Vi holder meget af at undervise i udeskole. Vi orienterer om dette i familiebrevet eller på klassens opslagstavle på Intra. 0. og 1. klasse har en ugentlig udeskoledag.

Barnet skal medbringe følgende, når det er i udeskole:

 • Beklædning, så barnet kan holde sig tør og varm, gerne lag på lag. (Sommer: Solcreme og hat).

 • Fodtøj, der sidder fast på foden - altså ingen ballarinasko.

 • En madpakke og drikkelse, der er nem at nyde og rydde op efter.

 • En rygsæk gerne med brede remme, så barnet kan holde ud at gå med rygsækken i længere tid. Barnet skal have hænderne fri, når det går.

 • Check DMI om morgenen, inden barnet skal i udeskole. Hvis der er brug for solcreme, så er det forældrenes ansvar, at barnet har det på, før turen.

 

Legetøj, samle- og bytteobjekter

Vi opfordrer stærkt til, at børnene ikke har det med i skolen. Skal det bruges i fritiden, skal det blive i tasken. Fravigelse af denne regel oplyses på Intra.

 

Glemt tøj

Lægges i kassen opsat i garderoben mellem Halvmånen og SFT. Vi opfordrer familierne til at tjekke kassen med glemt tøj dagen før alle ferier, da vi fjerner tøjet i ferierne.

 

Morgenmad, madpakker og mælk

Det er lækkert at åbne en sund madpakke med mange farver hver dag. Vi nyder at spise sammen med børnene, og de er meget nemmere at undervise, når de flere gange i løbet af skoledagen spiser mad. Vi forventer, at alle børn har spist morgenmad, når de kommer i skole og medbringer madpakker. De skal have tre madpakker med. Den ene spiser de ca. kl. 9.40. Vi opfordrer til, at maden til denne pause er nem at tage med ud at spise. Den anden ca. kl. 11.45. Den 3. i SFT-tiden, når eftermiddagsmaden nydes. Madpakkerne placeres i køleskab. 0. klasse benytter køleskabet i klassen. 1. - 3. kl. benytter køleskabene i SFTen. Vi gør opmærksom på, at barnet ikke kan få varmet sin mad, og det er en stor hjælp, hvis barnet selv medbringer bestik, hvis det skal bruge det. Familierne kan bestille skolemælk direkte på nettet. Lærerne har intet med disse bestillinger at gøre. Spørgsmål til skolemælk besvares af skolesekretæren. I januar 2018 har Lillegruppen udarbejdet en madpakkepolitik i forbindelse med skolens arbejde med – Det grønne flag. Find folderen på forældreintra.

 

Mødetider

0. kl.: Kl 8.10 - 13.00. Dagen slutter med madpakke-spisning og udendørs frikvarter.

1. - 3. kl.: Kl. 8.10 - se skema (forskellige tider).

 

Skolens kalender

På forældreintra kan skolens årskalender ses. Den opdateres løbende.

 

Skema

Ved skoleårets begyndelse udleveres et skema. Fagene kan ændres i løbet af skoleåret, men dagens start og sluttider ændres ikke med undtagelse af emne- og klasselæreruger, her bliver skoledagen forlænget til kl. 13.00. Vi minder om dette i familiebrevene eller på klassens opslagstavle på Intra.

 

Lillegruppens primære lærere i skoleåret 2023/24

0. klasse

Klasselærer: Pernille Hansen (PH)

By: Middelfart.

Underviser i: Dansk, matematik, fortælling, drama, motorik, tema-skema og inklusion. 

Telefon: 2833 7213

Træffetid: Helst via Intra før kl. 20.00. Hvis det er meget vigtigt, opfordres forældrene til at ringe eller indtale en besked på telefonsvareren. Der kan også sendes en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Mette kontakter jer hurtigst muligt.

 

1. klasse

Klasselærer: Helle Volsgaard (HV)

By: Brenderup

Underviser i: Matematik, engelsk, udeskole, billedkunst. 

Tlf. 2168 7060 

Træffetid: Træffetid: Helst via Intra før kl. 20.00. Hvis det er meget vigtigt, opfordres forældrene til at sende en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Rikke kontakter jer hurtigst muligt.

2. klasse

Klasselærer: Tabita Radoor Jensen (TJ)

By: Asperup

Underviser I: Dansk, drama, fortælling, tema-skema og motorik. Tabita er skolens souschef.

Tlf. 2234 1445

Træffetid: Helst via Intra før kl. 20.00. Hvis det er meget vigtigt, opfordres til at forældrene sender en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Tabita kontakter jer hurtigst muligt.

3. klasse

Klasselærer: Stine Teglgaard Sørensen (ST)

By: Assens

Underviser i: Dansk.

Tlf. 2946 6521

Træffetid: Træffetid: Helst via Intra før kl. 20.00. Hvis det er meget vigtigt, opfordres forældrene til at sende en sms (oplys navn, barn og samtaleemne). Stine kontakter jer hurtigst muligt.

Skole-hjem-samarbejde

Vi prioriterer skole-hjem-samarbejdet højt. Forældrene inviteres til møde i Lillegruppen ca. 2 gange på et skoleår. 

Det er dejligt og en stor hjælp, når I bakker møderne op med højt deltagerantal, hjemmebag og hjælp til oprydning bagefter. Hvert skoleår inviteres forældrene til 1 samtale på skolen. Samtalen er uden barnet og har en varighed på 15 min.

Barnet deltager ikke i samtalen. Samtalen tager udgangspunkt i barnets trivsel samt sociale og faglige udvikling. Der nedskrives altid udviklingspunkter ved samtalens afslutning. Vi laver handleplaner på alle børnene med afsæt i disse udviklingspunkter. Vi har valgt, at de er et redskab for lærernes arbejde, de udleveres derfor ikke til forældrene. Det er meget vigtigt for os at orientere om, at I altid er velkommen til at kontakte os ud over disse fastlagte møder, hvis I har brug for en ekstra samtale omkring barnets skoleliv. Ligeledes tillader vi os også at invitere til en ekstra samtale, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.

Lærerne udsender familiebreve. Familiebrevet indeholder en kort beskrivelse af livet i klassen og praktiske informationer om den kommende undervisning og praktiske informationer. Vi forventer, at familierne læser familiebreve. På klassernes egne sider på Intra er der også mulighed for, at forældrene kan skrive sammen, og skolens kontor kan udsende beskeder herfra. Nogle klasse har en postmappe i tasken. Her lægges informationer i papirform – f.eks. fødselsdagsinvitationer.

Datoer for forældremøder i Lillegruppen bliver lagt ud på fForældreintra på opslagstavlen.

Elevsamtaler: Klasselæreren afvikler elevsamtaler. Det er op til læreren, om man afvikler en lang eller to kortere samtaler på et skoleår. Forældre deltager ikke i disse samtaler.

 

Eksterne samarbejdspartnere

Vi har et tæt samarbejde PPR (pædagogisk, psykologisk rådgivning). Sundhedsplejersken og Familie-og unge-huset.

 

Sundhedsplejersken

Navn: Kristina Stenstrup-Peters

Tlf.: 2764 9355

Sundhedsplejersken skriver til forældrene via Intra, når der er samtaler og undersøgelser.

 

PPR -Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Hvis vi i samråd med forældrene er blevet enige om, at et barn skal testes i forhold til dets faglige eller sociale udvikling, skriver vi en indstilling til PPR i Middelfart Kommune. Før indstillingen afleveres, skal forældrene skrive under på den. Hvis et barn skal tildeles støtte- eller specialundervisning, er det PPR, der på baggrund af indstillingen og tests, som de udfører, laver en anbefaling. Dette arbejde skal gøres før 1. februar. Denne dato skal indstillingen nemlig være hos S.U. styrelsen. Det er dem, der bevilger timer til de frie skoler. Vi får besked ved skoleårets afslutning, om barnet har fået tildelt timer til det kommende skoleår. Støttetimer betyder, at barnet har en ekstra voksen i lokalet, der kan støtte barnet i skolens hverdag. Specialundervisning, som nu hedder inklusionstimer, modtager børn, der har specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder. Vi prioriterer tidlig indsats! Dvs. at vi tror på, at jo før, vi sætter ind med ekstra støtte eller inklusionstimer, jo bedre. Vi modtager kvalificeret hjælp og vejledning fra PPR. Det er absolut ikke altid, at en henvendelse ender med indstilling til inklusionsundervisning. Det kan også være, at PPR over en periode vejleder familie og lærere til glæde for barnets udvikling. Tre gange årligt tilrettelægges inklusionstimerne på skolen. Klasselæreren kan indstille et barn til timer i en periode eller flere. Disse indstillinger går ikke over PPR.

 

Familie- og ungehuset

Middelfart Kommune har en afdeling, der hedder Familiehuset. Her kan familier, der har brug for et godt råd til familielivet, søge vejledning. Vi har gode erfaringer med, at familier benytter sig af Familiehusets åbne rådgivning, der er gratis.

Tlf. 88 32 40 40, adresse Vejlbyvej 52 B, Vejlby, Middelfart kommune.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan lave aftaler omkring et barn med PPR, Familie-og unge-huset eller Sundhedsplejersken uden, at familien er orienteret på forhånd. Vi har fuld forståelse for, at det kan være en udfordring at få at vide, at vi er bekymrede for barnets udvikling og derfor anbefaler, at vi retter henvendelse til et af de tre ovenstående steder. Vi understreger, at vi har pligt til at gøre det - til barnets bedste og har gode erfaringer med forløbene.

 

Klasseråd

Der vælges på det første forældremøde i august et klasseråd på min. 3 personer i hver klasse. Det er meget forskelligt, hvad klasse-rådene arbejder med. Det kan være drøftelse af emner, der er aktuelle i deres klasse lige nu.

De kan arrangere klassearrangementer og møder. Lillegruppens forældreråd står for at arrangere et årligt fælles arrangement for alle familier i Lillegruppen. Lærerne er meget villige til at deltage i arrangementer, hvis det overhovedet er muligt for dem. Vi opfordrer til, at rådene melder datoer for arrangementer ud så hurtigt som muligt. Lærerne vil meget gerne have direkte besked, og så opfordrer vi til, at datoerne skrives på intra.


Legeaftaler

Det er dejligt, at børnene laver legeaftaler på kryds og tværs af alder og køn. Vi opfordrer til, at barnet leger med mange forskellige børn, og at forældrene sørger for, at legeaftalerne er lavet, før skoledagen begynder.

 

Undervisningsmaterialer og bøger

Alle børn har deres egen sangbog, som følger dem gennem skoletiden. Bogen skal pakkes ind, og på ryggen skal barnets navn stå med tydelige bogstaver. Klasselæreren fortæller, hvor børnene skal opbevare sangbogen. Børnene får bøger ved skoleårets begyndelse og i løbet af året. Flere bøger er genbrugsbøger, de skal pakkes ind, så de kan holde i mange år. Barnets navn skal så på forsiden af bogen. De bøger, som børnene skal skrive i er engangsmateriale. Vi opfordrer til, at de bliver pakket ind, men de skal ikke, da de ikke genbruges. Bøger er dyre, så vi håber, at forældrene vil hjælpe barnet til at passe godt på dem og have dem med i skole hver dag. Vi gør os umage med at sige, hvilke bøger der skal i tasken, og hvilke bøger, der kan blive i barnets skuffe i klassen. Hensigten er, at børnene skal bære på færrest bøger i deres taske. I klassen har barnet også et ringbind med navn. I dette samles løse ark, som barnet skal beholde. Vi bestræber os på, at barnet ikke har løse ark i tasken. Når I tager den ugentlige taskeoprydning med barnet, er det derfor oplagt at spørge barnet: Er det ark, du må beholde, eller er det ark til mappen? Spørg læreren, hvis I er i tvivl. Hvert år før sommerferien sorteres mappen og ark, der viser barnets udvikling gemmes i mappen. Barnet får resten med hjem.

 

Skoletasken og pennalhuset

Det er vigtigt, at barnet hver dag har sin taske med. Tasken kan med fordel stå ved barnets plads før morgensang. I tasken skal være: Postmappen, dagens bøger og et pennalhus (med spidse blyanter, viskelæder, farveblyanter og lineal). Lad gerne spil og "legeting" blive hjemme - eller lav helt klare aftaler med barnet om, hvornår barnet må bruge legetingene.

 

Mobiltelefon og andet elektronisk udstyr

Skolen har bærbare computere og iPads, som børnene benytter i undervisningen. Som i alle andre fag, har vi en fagplan i it.

Mobiltelefoner må børnene bruge i skolen fra 4. klasse. De må gerne have den med i skole fra 0. - 3. kl., men den skal blive i tasken og være slukket i skoletiden. Nogle elever kan lide at lytte til stille musik, når de arbejder. Det laves der individuelle aftaler om.

 

Lektier

Børnene har lektier for. Det er forskelligt fra klasse til klasse, hvad de har for - og hvornår. Lektierne indskrives i klassens lektiedagbog på Forældreintra. I 3. klasse vælger klasselæreren nogle gange, at lektierne også indskrives på elevintra. Det orienterer klasselæreren om.

Lærerne orienterer i familiebrevene eller på Forældreintras opslagstavle om, hvordan det oplyses, hvad børnene har for.

Vi opfordrer til, at familierne har fokus på at etablere en god lektiekultur – en tid til at øve sig – i hjemmene.

 

Musikskolen

Vi tilbyder undervisning i vores egen musikskole. En folder udkommer med tilbud og tilmelding. Ved skoleårets start oplyses tider og undervisere.

 

Lillegruppens lokaler

Vi benytter primært: Frihjulet/køkkenet, 0., 1., 2. og 3. kl., Billedkunst, Drama, Musik og Halvmånen.

 

Forældredeltagelse i undervisningen

Vid jer altid velkomne i undervisningen på Fænøsund Friskole! I må gerne kigge ind, hvis I har tid. Vi opfordrer til, at man melder sin ankomst til den pågældende lærer. Derfor må I meget gerne på forhånd skrive til de enkelte lærere, at I kommer. Læreren har dermed mulighed for at tænke jer ind i undervisningen. Det er altid dejligt med ekstra hænder i klasselokalet. Flere gange i løbet af året, vil vi også efterlyse forældrehjælp i undervisningen. Der er til tider ting, som vi brændende gerne vil gennemføre, men som kun er muligt, hvis vi har hjælpende hænder.

 

Børn på scenen

Børnene optræder tit for hinanden i gruppen eller for hele skolen. Vi orienterer jer i familiebrevene om, hvornår de er på. Et par gange i løbet af året – om torsdagen - står en klasse for fælles morgensamling for hele skolen. Denne samling planlægges sammen med klasselæreren.

 

Trivsel

Det er meget vigtigt, at barnet er glad for at komme i skole. Vi arbejder målrettet med barnets og klassens sociale udvikling i faget: Drama og fællesskab. Vi anvender følgende metoder: Drama, fortællekreds og massage. Til tider inddrages materialerne: Fri for mobberi og Trin for trin. I hverdagen værdsætter vi højt, at børnene tager del i fællesskabet f.eks. ved at lege med flere forskellige, hjælpe med praktiske opgaver og være med til at skabe et roligt undervisningsrum. Det er vigtigt, at I fortæller, hvis der sker ændringer i barnets liv, så vi kan være ekstra opmærksomme på barnet og dets reaktioner i sådanne perioder.

 

Frikvarterer

Børnene har to frikvarterer sammen med de andre elever på skolen. Begge frikvarterer er udendørs, idet vi mener, at børnene har brug for frisk luft og plads til at bruge deres krop. Hvis vi vurderer, at de har brug for mere luft indlægges naturligvis flere pauser.

 

Lillegruppens årlige forestilling

Hvert år laver Lillegruppen deres egen forestilling. Forældrene inviteres til forestillingen. Vi opfordrer til, at forældrene kommer og ser denne forestilling. Vi opfordrer til, at familier ikke tager på ferie i den uge, har tandlæge-, læge- eller frisørtid i skoletiden i den uge. 

 

Lus

Hvis barnet får lus, skal I have taget kampen op mod lusene, før barnet kommer i skole. Vi vil gerne vide, hvis barnet har lus. Vi orienterer via en generel skrivelse, at der er lus på skolen ved sådan en henvendelse.

 

Skovflåter

Vi opfordrer til, at barnet jævnligt tjekkes for skovflåter - særligt, når vi har været i udeskole. Vi har altid udstyr parat til at fjerne skovflåter på skolen eller udflugter, men vi tjekker ikke børnene ved hjemkomsten.

 

Medicin

Hvis barnet tager medicin eller bruger andre hjælpemidler i hverdagen, skal I blot orientere os om, hvad og hvordan, vi skal forholde os til det.


Solcreme
Det er forældrenes ansvar at give børnene solcreme på, når det er nødvendigt i både skoletid og Sft-tid. Børnene må gerne have det med i tasken, hvis de skal tage et ekstra lag på i løbet af dagen, men det er barnets ansvar at få det på, og vi opfordrer til, at man øver det hjemme.

 

Kontoret

Skolens leder er:

Dorte Rud Jager Mouboe, tlf. 6441 0747

 

Skolens sekretær er:

Mette Neele, tlf. 6441 0747

 

Dansk og modermålsundervisning

Sådan underviser vi i læsning

Vi har et udviklingsorienteret syn på læsning. Vi tror på, at børnene med fordel kan undervises i mange forskellige læsestrategier. I 0. klasse bruger vi materialet: Hop om bord i lyd og ord. Her lærer børnene, at bogstavet har et navn, en lyd, et tegn og en bevægelse. Vi bruger konsekvent børnestavningsprincippet, hvilket vil sige, at børnene opfordres til at lege-skrive og skrive de bogstaver, som de kan høre. Det er meget vigtigt, at familierne bakker op om dette princip. Det er børnene, der bedst ved, hvordan et ord staves! Målet er, at eleverne kan kommunikere gennem skrift. De skal altså ikke have foræret, hvordan man staver til f.eks. mælk. Hvis de vil finde ud af det, skal de enten skrive bogstaver, som de kan høre - eller de må tænke sig rigtig godt om, hvor de kan finde ordet mælk skrevet. Måske på en karton i køleskabet. Barnet er hermed selv aktiv i læringsprocessen. Vi bruger Opdagende skrivning. Det er meget vigtigt, at barnet læser og bliver læst for hver dag. Disse minutter - er minutter, der nytter. Vi har et lille skolebibliotek på skolen. Her kan børnene låne bøger. Vi opfordrer familierne til at hjælpe med at få bøgerne retur. Vi vil på det kraftigste opfordre til, at familierne tager på de mange dejlige biblioteker, som kommunen har, da udvalget af bøger er meget større end friskolens. Det er vigtigt, at børnene finder bøger, de er motiveret for at læse. Spørg endelig bibliotekarerne til råds, de er meget dygtige til at vejlede. En tommelfingerregel er, at barnet selv skal kunne læse 8 ud af 10 ord i en bog, hvis den skal passe til deres niveau og dermed være oplagt som træningsbog. Vi skelner mellem træningsbog og oplevelsesbog. En træningsbog kan barnet selv læse (8 ud af 10 ord). En oplevelsesbog kan de kigge i eller få læst højt. I danskundervisningen bruger vi fra 1. - 3. klasse forskellige læsebogssystemer og undervisningsmaterialer. Fandango et gennemgående system i forhold til litteraturundervisning. Vi bruger mere end et system, da vi går ind for lærerstyret undervisning og ikke læsebogsstyret undervisning.

 

Skrivning

Vi mener, at det er vigtigt, at børnene har en pæn håndskrift. Vi underviser i skrivning - først i de trykte bogstaver, og siden hen i sammenhængende skrift. Børnene skal også lære at skrive med ti fingre på tastaturet. Dette undervises de også i. Vi opfordrer til, at det øves hjemme.

 

Matematik

Vi bruger materialet FORMAT. Det er baseret på værkstedsprincippet, som vi mener er meget vigtigt for børnene at lære. Børnene har opgavebøger, og de arbejder i værksteder passende til deres aktuelle niveau, år de har fået gennemgået nyt stof. Bogen er inddelt i temaer. Når et nyt tema begynder, sendes en forældrevejledning ud på intra, hvor I kan læse, hvad der nu arbejdes med. I denne vejledning er der også opgaver, som er sjove og lærerige at lave hjemme. Vi opfordrer til, at disse lege laves.

 

Tema-skema

Fredag har hele Lillegruppen tema-skema. O. klasse har tema-skema selv indtil klasselæreren vurderer, at klassen føler sig tryg og er klar til det store fællesskab. I tema-skema arbejdes ud fra overordnede temaer og ofte med afsæt i årets gang, da vi lægger stor vægt på at skabe helheder for børnene i undervisningen. I tema-skema undervises der primært tværfagligt i følgende fag: dansk, idræt, naturfag, engelsk, kristendom og historie. Endvidere dækkes det, som vi kalder de timeløsefag også i tema-skema. Det er: Færdselslære, sundheds- seksual- og familieundervisning samt uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. I skolens kalender og familiebrevene kan familierne følge med i, hvad vi arbejder med i tema-skema.


I tema-skema nyder vi at samarbejde med naturvejlederne på Hindsgavl. Vi har et 4-års-rul, hvor vi har sammensat en årsplan, og hvor børnene bliver undervist i naturens forvandling året rundt. Vi er i skov, ved Marinaen og havnen. Vi undersøger og iagttager marsvin, haletudser, hjorte og krible-krabledyr. Alle bliver undervist i kort og ruteplanlægning, kombineret med, at en del af fridræt også ligger i udeskoledelen af tema-skema.

 

Engelsk

Der undervises i engelsk fra 1. klasse.

 

Emneuger og emnedage

På friskolen har vi flere emneuger på et skoleår. I nogle emneuger arbejder vi sammen med de to andre grupper - mellem- og ældstegruppen. I andre arbejder vi i Lillegruppen, men med det samme emne, som de to andre grupper.

 

I skoleåret 2023-24 har vi have følgende emneuger:

Uge 36: Lejrskole 

Uge 46: Kunst i Børnehøjde

Uge 5: Forestillingsuge

Uge 11: Fælles emneuge mandag-onsdag.

Uge 17 Faguge

 

Idræt og friluftsliv - Fridræt

Faget dækkes med timer i tema-skema, emneuger, på lejrskole og via timer på skemaet (musik eller fridræt). I idræt arbejdes med de grundmotoriske forudsætninger. Vi lægger derfor i Lillegruppen vægt på, at børnene har en velstimuleret labyrint-, føle- og kinæsthesisans og tager afsæt i leg for netop at skabe fundamentet til læring. Vi orienterer i god tid i, når børnene skal medbringe idrætstøj. Når børnene har fridræt udendørs, skal de ikke i bad bagefter, da vi ikke har badefaciliteter på skolen. Når vi har idræt i haller, forventer vi, at alle medbringer håndklæde og går i bad. Vi synes, det er en god vane, at gå i bad, når man har lavet idræt indendørs i en hal.

 

Musik

Børnene synger flere gange dagligt. Vi lægger stor vægt på, at børnene lærer mange forskellige sange - nye som gamle. I Lillegruppen hænger musik og motorik sammen. Kroppen skal mærke, bevæges og lytte til rytme og puls for på sigt at kunne holde en takt og bevæge sig rytmisk Vi mener, at dette er grundlaget for på mellemtrinnet at lære at spille på et udvalgt instrument og indgå i et band. Børnene har musik på skemaet. Faget inddrages ligeledes tværfagligt i mange fag flere gange årligt.

 

Billedkunst

Der undervises i faget på alle klassetrin. Faget inddrages ligeledes tværfagligt i mange fag flere gange årligt.

 

Inklusion

De børn, der har fået tildelt inklusionstimer, vil kort tid efter skoleårets begyndelse få at vide, hvordan lærerne har vedtaget at tilrettelægge støtten og undervisningen. Det er meget individuelt, hvordan vi underviser. Den ansvarlige inklusionslærer kontakter familien og fortæller, hvordan vi anbefaler, at undervisningen eller støtten tilrettelægges, og hvad og hvordan barnet skal arbejde hjemme.

 

Fortælling

Vi holder af at inddrage fortælling i undervisningen og mener, at børnene skal have så mange fantasifulde oplevelser som muligt. Børnene har i år fortælling tirsdag og onsdag ved Lillegruppens lærere. Vi prioriterer højt, at der er en rød tråd fra morgenens fortælling til undervisningen. Hver lærer fortæller hver deres fortælling. En af lærerne fortæller altid om årets gang og traditioner, da vi bygger megen undervisning op netop omkring dette. Derudover fortælles: eventyr eller myter, gamle eller nye testamente, en klassiker eller nyere dansk børnelitteratur. Det er altså ikke en fortløbende fortælling, børnene lytter til. Vi oplever, at børnene har meget nemt ved at følge med i alle disse fortællinger. Om torsdagen er der fællesmorgensang, hvor der ikke er fortælling. Om fredagen går undervisningen i gang lige efter morgensang, da der den dag er tema-skema/fagdag.

 

Motorik

Nogle gange driller kroppen, og det bliver svært at sidde stille, at koncentrere sig, at holde sig vågen eller at være tæt på andre mennesker – alt sammen noget der gør det svært at gå i skole. På Fænøsund Friskole har vi 2 uddannede motorikvejledere. Derfor kan I opleve, at blive kontaktet af jeres barns klasselærer og måske blive tilbudt, at en af motorikvejlederne laver observationer eller tests, for derefter at blive vejledt i hvordan I kan træne jeres barn derhjemme. I vil altid få en grundig indføring af de teorier og øvelser vi benytter os af. Det er naturligvis frivilligt om man vil tage imod tilbuddet om motoriktest.

 

Teamsamarbejde

Alle lærere i Lillegruppen arbejder tæt sammen. Vi holder mange teammøder, og vi giver hinanden sparring i hverdagen. Det er vigtigt for os, at vi kender alle børnene i Lillegruppen, selvom vi ikke er klasselærere for dem. Vi har et mål kære forældre! Det er at lave en fantastisk skoledag for netop jeres børn. Det er vigtigt for os, at vi har en konstruktiv dialog omkring barnets hverdag i skolen. Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål, undren - eller en god fortælling.

 

Lejrskole

I skoleåret 2023/2024 tager vi på lejrskole i uge 36. I år tager Lillegruppen sammen af sted til Mellerup-Centret. Vi kommer hjem torsdag over middag. Vi anbefaler, at forældrene kommer og henter barnet, når vi kommer hjem. Frihjulet har åbent. Der er skolefridag om fredagen. Frihjulet har åbent.  Vi gør meget ud af, at forberede børnene på lejrskolen i tema-skemaundervisningen op til lejren. Vi taler om ugens program, og hvor vi skal hen. Vi taler om, hvad der er at glæde sig til, hvordan man med fordel kan pakke sin taske og det, der måske udfordrer børnene. De ved, før de tager afsted, hvor de skal sove, hvem de skal sove i nærheden af, hvilke voksne, de altid kan spørge om hjælp, og hvem de skal sidde ved siden af i bussen. Forældrene orienteres på et forældremøde før lejren, og vi udsender også skriftlig orientering om lejren.

 

Idéer til introfolderen
Hvis I har ideer til, hvad der med fordel også kan stå i introfolderen, så skriv gerne til os. Kontaktpersonen for introfolderen i den kommende periode er Mette H.

Med ønsket om et rigtig godt skoleår

Med venlig hilsen

Lillegruppens lærere

Teglgårdsparken 38, 5500 Middelfart

Tlf. 6441 0747 mail@sundfri.dk

www.sundfri.dk

bottom of page